مقوای کرجی فستبایند Fastbind Grey Board

مقوای کرجی فستبایند Fastbind Grey Board

مقوای کرجی فستبایند Fastbind Grey Board


مقوای کرجی آماده فستبایند که در تولید جلد سخت مورد استفاده قرار می گیرد.

Fastbind Grey Boards
• FB CM Grey Board 207 x 302 mm for A4 Portrait Thk:2 mm
• FB CM Grey Board 294 x 220 mm for A4 Landscape Thk:3 mm
• FB CM Grey Board 302 x 315mm for 305x 305 Portrait Thk:3 mm

 • دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H46 Pro

  دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H46 Pro

  دستگاه H46 Pro یک دستگاه حرفه ای فستبایند است که جلد سخت را با استفاده از گونیا در اندازه مورد نیاز از مینیاتوری تا اندازه بزرگ تولید می کند. جلد رویاهای خود را طراحی کنید و و به وسیله ی پرینتر خود (لیزری یا اینک جت) آن را چاپ نمایید.

 • دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H32 Pro

  دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H32 Pro

  دستگاه فستبایند H32 Pro یک دستگاه دستی است و با استفاده از گونیا، جلد را در اندازه دلخواه شما تولید می نماید.

 • دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H32L

  دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H32L

  دستگاه فستبایند H32L جلدهای حرفه ای را با استفاده از گونیا در اندازه مورد نظر شما تولید می کند. جلد رویاهایتان را طراحی کنید و آن را توسط پرینتر خود ( لیزری یا اینک جت) چاپ نمایید. سپس فقط مراحل ساده این دستگاه را برای تولید جلد دنبال نمایید.

 • دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind a46z

  دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind a46z

  دستگاه a46z یک دستگاه نیمه اتوماتیک تولید جلد سخت فستبایند می باشد. این دستگاه برای تولید اندازه های خیلی کوچک جلد سخت تا خیلی بزرگ در نظر گرفته شده است. شما می توانید جلد سخت را از اندازه A6 تا 476x476 میلی متر بدون زمان تنظیم در مدت یک دقیقه تولید نمایید.

 • دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind a46a

  دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind a46a

  دستگاه Casematic a46a اولین دستگاه فستبایند است که به تنهایی جلد سخت تولید می کند. این دستگاه برای اندازه کوچک تا خیلی بزرگ چلد سخت در نظر گرفته شده و اندازه های کوچکتر از A6 تا 476x476 میلی متر را بدون زمان تنظیم و در کمتر از یک دقیقه تولید می نماید.