عکس های امروزی و نیاز آلبوم

امروزه هر فرد دارای تعداد بسیار زیادی عکس شخصی بوده که در گوشی موبایل خود ذخیره کرده است و این امر با کمک گوشی های حرفه ای موبایل که در اختیار اکثر افراد قرار دارد میسر گردیده است.
در گذشته با ورق زدن آلبوم ها در کنار دوستان و آشنایان خاطرات عروسی، تولد، سفر ها را مرور میکردیم اما با وجود اینکه تعداد به مراتب بیشتری از این دسته عکس ها را در اختیار داریم امکان مرور آنها را در قالب یک آلبوم نداریم.
اخیرا سایتی در اروپا راه اندازی شده که از طریق آن عکس های مورد نظر مشتریان خود را دریافت و پس از چاپ و تهیه آلبوم برای آنها ارسال می نماید.
امروز با توجه به امکان تولید آلبوم عکس در زمان کوتاه با کیفیت بسیارعالی می توان پیش بینی کرد که در آینده تولید آلبوم رشد داشته و تقاضای آلبوم شخصی افزایش می یابد.
تاریخ درج: 26 فروردین 1398
1354 چاپ صفحه