حوزه فعالیت

 • دستگاه های سلفون کش

  دستگاه های سلفون کش

  دستگاه های سلفون کشی حرارتی اتوماتیک توتالیا برای حجم بالای کار و فشار بالای پرس استفاده می شوند. در این دستگاه ها امکان سلفون کشی دوطرفه، غلطک نچسب و همچنین تحویل اتوماتیک برروی پالت بصورت آپشن وجود دارد.

  اطلاعات بیشتر
 • دستگاه های خط تا، پرفراژ و برش

  دستگاه های خط تا، پرفراژ و برش

  با استفاده از این دستگاه ها امکان ایجاد خط تا، خط تای زیر و رو، پرفراژ و برش عرضی و طولی حتی در یک مرحله از عبور کاغذ فراهم شده است.

  اطلاعات بیشتر
 • دستگاه های پانچ کاغذ

  دستگاه های پانچ کاغذ

  انواع دستگاه های پانچ جهت پانچ کاغذ در این مجموعه قرار دارند. تنوع این دستگاه ها و تفاوت در سرعت و حجم کار آنها موجب شده تا این دستگاه ها در محیط های صنعتی و همچنین در صحافی های کوچک مورد استفاده قرار گیرند.

  اطلاعات بیشتر
 • دستگاه های صحافی فنردوبل و مارپیچ

  دستگاه های صحافی فنردوبل و مارپیچ

  انواع دستگاه های صحافی فنردوبل و مارپیچ اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستی با حجم کار و سرعت متفاوت به منظور صحافی و تولید دفتر و مجله ارایه می گردند.

  اطلاعات بیشتر
 • دستگاه های تاکن کاغذ

  دستگاه های تاکن کاغذ

  با استفاده از این دستگاه ها میتوان انواع اوراق اعم از کاتالوگ و بروشورهای چند لتی را در یک مرحله خط تا زده و تا کرد. تنوع این دستگاه ها موجب شده تا از این دستگاه ها در دفاتر بزرگ و کوچک صحافی استفاده گردد.

  اطلاعات بیشتر