خردکن کاغذ

انواع دستگاه خرد کن کاغذ ساخت EBA آلمان توسط شرکت توتالیا ارایه می گردد. این کاغذ خرد کن ها از انواع ساده تا صنعتی و بسیار قوی تولید می گردند.

تمامی این دستگاه های خرد کن کاغذ در درجه های امنیتی مختلف تولید و بسته به درجه آن کاغذ در اندازه های متفاوت خرد می گردد. لازم به ذکر است که در نمونه ی دستگاه کاغذ خرد کن صنعتی ، امکان خرد کردن دسته ی کاغذ ها حتی با زونکن آن وجود دارد.