دستگاه پانچ JBI Copy Punch

JBI

دانلود کاتالوگ
کاربر گرامی، جهت دانلود کاتالوگ لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

دستگاه پانچ کاغذ برقی
با تغذیه اتوماتیک کاغذ

امکان تعویض ابزار پانچ
عرض کاغذ 13.8 تا 30 سانتی متر
ضخامت برگه های پانچ 0.4 میلی متر.
سرعت پانچ تا 10000 برگ در ساعت

پانچ انواع اوراق