هر ساله تعداد دانش آموزان و دانشجویان در حال افزایش است و به طبع آن نياز به انواع نوشت افزار و لوازم التحرير، على الخصوص انواع دفاتر مشق و دفترچه هاى يادداشت صحافى فنر دوبل و فنر مارپیچ افزایش چشم گیری دارد.

با توجه به پايين بودن تعرفه واردات كاغذ و همچنین بالا بودن تعرفه واردات دفاتر مشق خارجی و از طرف دیگر٬ بازار گسترده مصرف  داخلى در کنار بازار صادرات به دو كشور همسايه عراق و افغانستان، توليد دفتر مشق با روش صحافى فنر دوبل و مارپیچ فلزی ( صحافی سیمی ) جزو تولیدات با تقاضای بالا طبقه بندی میشود.

متاسفانه سهم ایران از صادرات دفتر به کشورهای همسایه٬ تا کنون بسیار ناچیز بوده است. البته این همین مساله فرصت سرمایه گذاری و فعالیت بسیار خوبی در اختیار توليد كنندگان دفتر مشق  فنر دوبل و فنر مارپیچ ٬ فراهم کرده است.

شركت توتاليا مجموعه كاملى از دستگاه هاى صحافى فنر سيمى دوبل و فنر مارپيچ را براى همكاران و توليد كنندگان عزيز فراهم كرده است. اين دستگاه ها ضمن كاهش هزينه ها و زمان توليد، دقت و كيفيت محصولات توليدى را افزايش چشمگیری ميدهد.

لینک دستگاه هاى صحافى فنر دوبل و فنر مارپیچ روی وب سایت شرکت توتالیا:

پانچ کاغذ

صحافی فنر مارپیچ

صحافی فنر دوبل

شمارش کاغذ

فيلم دستگاه هاى صحافى فنر دوبل و فنر مارپیچ روی کانال تلگرام توتالیا:

پانچ کاغذ

صحافی فنر مارپیچ

صحافی فنر دوبل

شمارش کاغذ

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © Totalia Corporation All Rights Reserved.