صحافی فنر دوبل و مارپیچ

انواع دستگاه صحافی فنر دوبل و دستگاه صحافی فنر مارپیچ جی بی آی فرانسه اعم از دستی و اتوماتیک توسط شرکت توتالیا ارایه می گردد.

در این دستگاه ها امکان صحافی کتاب با سیم فنر دوبل در اندازه های مختلف و با سرعت های متفاوت وجود دارد. همچنین می توان دستگاه صحافی فنر مارپیچ را در هر گام مورد نیاز تهیه کرد.

در این مجموعه همچنین دستگاه صنعتی پانچ و صحافی همزمان کاغذ وجود دارد که می توان برای تولید با سرعت 3000 دفتر یا کتاب در ساعت استفاده کرد.