دسته بندی

چاپ یووی

دستگاه یووی موضعی از جدید ترین محصولات دوپلو ژاپن می باشد. یووی موضعی موجب افزایش ارزش کار چاپی می گردد.

طراحی فشرده این دستگاه و همچنین آسانی کار آن موجب ارایه خدمات ارزشمند تر چاپخانه ها به مشتریان خود شده است.