برش دایکات

 

دستگاه دایکات دوپلو ژاپن دستگاهی است که راه اندازی و عملکرد آن در زمان کوتاهی صورت گرفته و از این رو فرصت های جدیدی را به وجود آورده است.
استفاده از دستگاه دایکات روتاری دوپلو بسیار آسان بوده و در زمان کوتاهی راه اندازی میگردد و امکان تولید سریع نمونه را ظرف چند دقیقه فراهم می نماید.
دستگاه گوشه گرد کن برقی کاغذ برای گرد کردن لبه های کاغذ استفاده شده که به دو هد قوی مجهز می باشد و همزمان امکان گرد کردن دو طرف دسته ی کاغذ وجود دارد.